Naša misija

Brojne studije širom svijeta potvrđuju da je finansijska nepismenost glavni razlog većine finansijskih problema pojedinaca danas. Prema najnovijim istraživanjima, finansijska pismenost Južnoafrikanaca zaslužuje alarmantnu ocenu dva, da se koriste matematički izrazi, što znači da većina Južnoafrikanaca ne razmišlja o svojoj finansijskoj budućnosti i ima neregulisane finansije.

360finance.guru želi da podigne finansijsku pismenost svih pojedinaca i da im pomogne da organizuju svoje finansije. Naša misija je da svaku osobu osvestimo kako njegova trenutna odluka utiče na njegovu budućnost. Želimo da vam pomognemo da preuzmete kontrolu nad vašim ličnim finansijama i poboljšate vaše ključne odluke u vezi sa upravljanjem vašim ličnim finansijama i vašim sredstvima. Želja nam je da eliminišemo finansijski stres i živimo ugodnije.

FINGIM d.o.o. je vlasnik 360finance.guru aplikaciju i bronzanog partnera Olimpijskog komiteta Slovenije. Naši stručnjaci su razvili finansijski edukativni program za profesionalne sportiste Olimpijskog komiteta Slovenije. Ovo je prvi takav finansijski obrazovni program u Evropi. Program je osnovan pod okriljem Međunarodnog olimpijskog komiteta.

FinGim SA (Pti) Ltd ima isključivo pravo korišćenja360finance.guruprimjene u okviru Južne Afrike prema ugovoru o licenci.

360 finance guru